Solstrålens Förskola

Solstrålens Förskola

Om oss
Välkommen till Solstrålens förskola i Alsen Solstrålens Förskola ligger centralt i Alsen bredvid byns skola och bygdegård. Verksamheten startar den 2 januari 2018. Vi vill erbjuda varje barn goda möjligheter till en trygg och hälsosam...
PROFIL
VÅR PROFIL Vår pedagogiska inriktning utgår ifrån traditionell pedagogik där vi vill erbjuda en trygg och hälsosam miljö som stimulerar barnen till lek och lärande. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och utifrån varje barns unika...
AKTUELLT
VÄLKOMMEN till invigning av förskolan den 20 jan från kl 1200 till 1500.  
Kontakta oss
Solstrålens förskola finns centralt mitt i Alsen bredvid bygdegården och skolan. Vill du komma i kontakt med oss? Välkommen att maila oss på info@solensstralar.se eller ring oss på 070-2802095 Vill du komma i kontakt med...

Startsida

Välkommen till Solstrålens förskola i Alsen

Solstrålens Förskola ligger centralt i Alsen bredvid byns skola och bygdegård. Verksamheten startar den 2 januari 2018. Vi vill erbjuda varje barn goda möjligheter till en trygg och hälsosam miljö där de kan stimuleras till både lek och inlärning. Att ditt barn trivs och har roligt är det viktigaste för oss. Vi vill även hålla så god kvalitet som möjligt i både den pedagogiska verksamheten och i miljön. Vi har en giftfri profilering i våra lokaler och lagar närodlad ekologisk mat. Eftersom vi är en liten förskola med bara en avdelning så har vi möjlighet att vara lyhörda för vad som är viktigt för dig som förälder i verksamhetens utformning. Barnens och föräldrars inflytande och delaktighet är viktigt för oss.

 

Våra ledord är:

 • Trygghet
 • Goda möjligheter
 • Glädje
 • Respekt

 

Du kan läsa mer om hur vi arbetar i vår verksamhetsplan.

 

 

PROFIL

VÅR PROFIL

Vår pedagogiska inriktning utgår ifrån traditionell pedagogik där vi vill erbjuda en trygg och hälsosam miljö som stimulerar barnen till lek och lärande. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och utifrån varje barns unika förutsättningar och livssituation.

Vi siktar på att ha en så giftfri miljö som möjligt där vi gör genomtänkta val av material i så väl inne som utomhus miljö. Samt att vi vill laga all mat själva och utgå ifrån ekologiska och närodlade råvaror med ett så hälsosamt tillagningssätt som möjligt. Det är för oss ett själklart val så att även allergiker kan gå i vår förskola och så att alla barn får möjlighet till en god hälsa.

Vår målsättning är att alla barn ska vara ute varje dag eftersom exponeringen för farliga kemikalier är ännu mindre där. Utomhusmiljön är variationsrik och stimulerande med vår egna fina gård som kompletteras av närheten till grönområden med aktivitetspark och olika miljöer med djur och natur. Vi kan även möjliggöra barnens fysiska motoriska utveckling genom att gå och bada med de större barnen varje vecka samt att vara i en större lokal i bygdegården för rörelse och rytmik. 

 

 

VÅRA LEDORD 

Vår verksamhet präglas av;

 • Trygghet
 • Goda möjligheter
 • Glädje
 • Respekt

Dessa begrepp vill vi ska genomsyra verksamheten genom vårt arbetssätt.

 

 

Trygghet uppnår vi genom att v i har genomtänkta rutiner och god kommunikation mellan personal, barn och föräldrar. Att vi värnar om allas lika värde och rättigheter samt har ett förebyggande trygghetsarbete som syftar till att övergrepp och mobbing inte ska ske varken mellan barnen eller från vuxna till barn eller mellan de vuxna.

Goda möjligheter till utveckling vill vi erbjuda varje barn genom att ta till vara varje barns unika förmågor utifrån deras förutsättningar, livssituation och behov. Alla barn ska bli sedda och hörda.

Förutom att uppfylla riktlinjerna i förskolans läroplan så vill vi utgå ifrån varje barns egen lust till lärande inom det som de själva älskar och vill utveckla.

Vi vill erbjuda barnen goda möjligheter till hälsa genom vår fysiska giftfria miljö och genom vår trygga sociala miljö. Dels för att alla barn har rätt att få sina behov tillgodosedda här och nu, men även för att forskning entydigt visar på att en hög kvalitet på förskolan kan ge försprång i skolan och senare i livet. Källa https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-larande/stora-vinster-for-barn-i-forskolor-med-hog-kvalitet-1.219510

Glädje som ledord innebär att vi vill att alla barn ska ha roligt och trivas på vår förskola. Allt lärande måste ske utifrån barnets egen lust. En balans mellan fri lek och styrd lek måste finnas för att barn även bara ska få vara barn. Pedagogens uppgift är att stimulera barnens lust till lärande genom att lära genom lek och roliga uppgifter. Men press och krav får aldrig förekomma. Även här visar forskning att barns egna erfarenheter är grunden för lustfyllt lärande. Källa

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskolan/relationer-larande/grunden-for-lustfyllt-larande-1.126408

Respekt för sig själv, sina medmänniskor och miljö, djur och natur är ett viktigt ledord i vår verksamhet. Vi vill ge barnen en helhetssyn på hur vi respekterar varandra så väl som naturen och djuren. I den helhetssynen ingår även att barnet själv blir respekterat av oss vuxna. Här utgår vi ifrån barnkonventionens barnsyn som vilar på de fyra grundprinciperna i barnkonventionen. För att även ge barnen inflytande i verksamheten så har vi varje vecka ett barnråd där barnen får information och där de äldre barnen får vara med och tycka och förmedla sina åsikter i olika frågor i verksamheten som berör dem.

 

 

 

SÅ HÄR ARBETAR VI FÖR EN GIFTFRI MILJÖ

Medvetenheten om de gifter som förekommer kring barnen i förskola som såväl hemmiljö ökar. Vi vill kunna tillgodose de behov som finns från föräldrar för att de ska känna sig trygga med att ha även allergiker i vår förskola. Och det som är bra för allergiska barn är såklart även en mycket bra miljö för alla barn och vuxna. Det är en standard som alla tjänar på.

I och med att vi öppnar en ny förskola så har vi möjlighet att göra rätt ifrån början och göra medvetna val i alla inköp av material, möbler och inventarier. Så långt det är ekonomiskt möjligt vill vi därför välja material som är bättre för barnens hälsa. En del åtgärder är enkla att utföra och innebär ingen större kostnad, det handlar mer om att förändra rutiner, öka medvetenheten och göra mer genomtänkta inköp framöver. Andra åtgärder är av större art och kan komma att innebära en del kostnader

Arbetet med att få en giftfri miljö omfattar såväl val av material vid renovering som val av leksaker och val av köksutrustning. Det omfattar både inomhus miljön och utomhusmiljön.

Vi utgår ifrån de riktlinjer som finns i naturskyddsföreningens rapporter ”Operation giftfri förskola – åtgärdsförslag till kommuner” samt ”Operation giftfri förskola – tips till förskolor och föräldrar”

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Rapport_Giftfri_forskola_Kommuner.pdf

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Rapport_Giftfri_forskola_foraldrar_forskolor.pdf

Gällande de material som ska användas i golv, väggar etc vid ombyggnad, utgår

vi från BASTA-registret eller Sunda hus för att välja rätt produkter. Bygg- varubedömningen har också rekommendationer som vi vill använda oss av.

 

©RÖDE TORP

EKOLOGISK NÄRODLAD MAT

En stor del av en giftfri miljö är maten som serveras. Därför väljer vi att laga all mat själva i vårt kök där vi har god kontroll över vilka råvaror som används och vilka redskap som används i tillagningen. Maten är närodlad ekologisk och köket är giftsanerat i val av material enligt naturskyddsföreningens rekommendationer.

 

©RÖDE TORP
©RÖDE TORP

 

 

AKTUELLT

VÄLKOMMEN till invigning av förskolan den 20 jan från kl 1200 till 1500.

 

Startsida

Välkommen till Solstrålens förskola i Alsen

Solstrålens Förskola ligger centralt i Alsen bredvid byns skola och bygdegård. Verksamheten startar den 2 januari 2018. Vi vill erbjuda varje barn goda möjligheter till en trygg och hälsosam miljö där de kan stimuleras till både lek och inlärning. Att ditt barn trivs och har roligt är det viktigaste för oss. Vi vill även hålla så god kvalitet som möjligt i både den pedagogiska verksamheten och i miljön. Vi har en giftfri profilering i våra lokaler och lagar närodlad ekologisk mat. Eftersom vi är en liten förskola med bara en avdelning så har vi möjlighet att vara lyhörda för vad som är viktigt för dig som förälder i verksamhetens utformning. Barnens och föräldrars inflytande och delaktighet är viktigt för oss.

 

Våra ledord är:

 • Trygghet
 • Goda möjligheter
 • Glädje
 • Respekt

 

Du kan läsa mer om hur vi arbetar i vår verksamhetsplan.